Drenering av hus, kjeller og bolig

Drenering av hus og bolig

Fukt i hus og spesielt i kjeller er et stor utfordring som kan føre til et enormt verditap for boligen og ikke minst ødelegge din helse. For å kunne forhindre dette anbefaler vi å drenere hus og bolig, slik at vannet føres bort fra kjellerveggen. En effektiv måte å bortlede vannet fra kjeller og grunnmur til boligen, anbefaler vi å drenere rundt den nederste delen av fundamentet.    

Overvannshåndtering for drenering

Vannet fra drenering må kunne avledes bort fra huset. Derfor må det kunne graves dypt. Det er eiernes ansvar i kommunikasjon med kommunen å drenere bort vann gjennom et fordrøyningssystem på egen tomt. Dette blir tatt på alvor hos kommunen og må iverksettes. For å kunne iverksette slikt, anbefaler vi et mindre fordrøyningsanlegg som graves ut og fylles med grov pukk, slik at vannet samler seg ved dypeste punkt og fordeles. Ta en titt på en slik løsning på isodren.no  

Fukt i hus - Fuktproblemer - Hva gjør man?

Har du fortsatt fukt i hus etter at huset har blitt drenert tidligere gjennom andre graveentreprenører? Da anbefaler vi deg å ta kontakt med vår drenerings- og fuktkonsulent for å finne ut årsaken og valg av bærekraftig løsning over tid.     https://buskerudlandskap.no/kontakt-oss/ Bestill befaring for å beregne ditt prosjekt på http://hageradgiver.no