Beplantning

  • Riktig og godt gjennomtenkt beplantning oppleves helhetlig og funksjonelt. Med planter kan det oppnås inndeling av hage, hindre inn- og uttsyn, blomstring til ulike tider av året, vindskjærming. God beplantning krever god planlegging og kunnskap. Vi leverer gjerne en sammensatt plan for beplantning.
  • Vi sørger for en gjennomtenkt og variert beplantning som vil gi farge og stemning fra vår til vinter. Plantene som benyttes kommer fra anerkjente planteskoler med fokus på kvalitet tilpasset norsk klima.