Anleggsgabioner

Støygjerde   |   Støttemur   |   Fjellskjermer   |   Flomsikring

Gabioner er nettingkasser/ kurver som fylles opp med stein for bygging av støttemur, fjellskjermer, støygjerder og flomsikring. Gabioner er en enkel og solid byggeteknikk som har blitt meget populær i Europa og Norge. Ordet gabion kommer fra Italia og betyr bur, kister eller bokser fylt med masse, stein, jord eller sand. Gabionene kan stables inntil og oppå hverandre og brukes både som dekorative vegger og fasader. Gabioner er meget godt egnet som erosjonssikring og benyttes ofte ved veibygging og damsikring, men også som rimelig støttemur på privat eiendom. En mur bygget med gabioner kan hånd stables, og fylles opp med spade eller en minigraver. Gjennom hvor innovative løsning fra produsenten er det mulig å håndtere de gabioner med en mobilkran eller graver på byggeplassen. Vi levere verdig pakket Gabioner fra pukkverket etter behov. Ser gjerne innom på nettbutikken for mer informasjon.

Fordeler ved bruk av gabione - elementer

 • Prisgunstig
 • Valgfri fyllmasse av stein
 • Effektiv erosjonssikring
 • Enkel montering uten skruer
 • Pen arkitektur selv om forskjellige elementst ørrel ser føyes sammen
 • Forebygger mot rust mer enn andre byggematerialer
 • Fleksibel og enkelt å tilpasse
 • Drenerer i seg selv
 • Vedlikeholdsfritt
 • Det kan ikke oppstå rust eller rustholdig vann sid en det kun brukes galvanisert- jerntråder i elementene
 • Gabion- elementene har mer enn dobbelt så lang holdbarhet i saltvannsduggtest enn andre overflatebehandlinger av aluminium og sink